Annonsera

Reglerna för annonsering av upphandlingar skiljer sig åt mellan upphandlingar över tröskelvärdena och andra upphandlingar. Grundregeln är att upphandlingar över tröskelvärdena ska annonseras i EUs gemensamma annonsdatabas Tenders Electronic Daily – ”TED”.

Under tröskelvärdena

Vid förenklat förfarande, urvalsförfarande och vid inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem ska den upphandlande myndigheten publicera en ansökningsinbjudan genom en annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig. En upphandlande myndighet får även välja att publicera en annons upphandling på det sätt som gäller för upphandlingar över tröskelvärdet.
Annonser om upphandlingar under tröskelvärdet ska innehålla minst följande: 

 • uppgifter om föremålet för upphandlingen
 • kontaktuppgifter till den upphandlande myndigheten.
 • Om upphandlingen är reserverade enligt 4 kap. 18 § LOU.

Förenklat förfarande

Vid förenklat förfarande ska dessutom följande framgå: 

 • hur anbud får lämnas,
 • den dag då anbud senast ska ha kommit in, och
 • den dag till och med vilken anbud ska vara bindande.

Urvalsförfarande

Vid urvalsförfarande ska dessutom följande framgå: 

 • hur en anbudsansökan får lämnas,
 • den dag då ansökan senast ska ha kommit in, och
 • den dag till och med vilken anbud ska vara bindande.

I ansökningsinbjudan anges hur många leverantörer som planeras att bjudas in. Bestäm antalet utifrån vad som ska upphandlas och vad som krävs för att uppnå en effektiv konkurrens.

Dynamiska inköpssystem

En upphandlande myndighet som inrättar ett dynamiskt inköpssystem ska publicera en ansökningsinbjudan genom en annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig. Annonsen ska finnas tillgänglig så länge det dynamiska inköpssystemet är i drift.

Läs mer om dynamiska inköpssystem

Vanlig information

Följande information är vanlig i annonser:

 • rubrik
 • CPV-kod   
 • sammanfattning av upphandlingen
 • verksamhet som upphandlingen avser
 • upphandlande myndighet
 • plats för fullgörande av upphandlingen
 • kontaktpersoner och ombud
 • sista anbudsdag
 • förfarande
 • typ av dokument
 • diarienummer eller ärendebeteckning

De flesta myndigheter använder sig av elektroniska databaser för att annonsera upphandlingar. I databasen fyller man i relevanta uppgifter om upphandlingen i ett färdigt annonsformulär och annonsen skapas automatiskt. Exempel på svenska elektroniska databaser där upphandlande myndigheter kan publicera annonser och exempel på bevakningstjänster där annonser kan hittas:

Det kan finnas ytterligare databaser. Annonser som publiceras i en databas sprids ofta till andra databaser.

Utforma annonsen så att den skapar intresse hos leverantörerna för att delta i upphandlingen.

Skicka in annonsen i rätt tid. Om den skickas sent på eftermiddagen kanske den publiceras först dagen därpå.

Elektronisk tillgång till upphandlingsdokumenten

Den upphandlande myndigheten ska vid annonsering med elektroniska medel ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten från den dag då annonsen publiceras. Den internetadress där dokumenten finns tillgängliga ska anges i annonsen.

Läs mer om elektronisk upphandling

Förhandsannons som anbudsinbjudan

Vissa upphandlande myndigheter kan använda en förhandsannons som anbudsinbjudan istället för en upphandlingsannons.

Läs mer om annonsering av upphandlingar.

Över tröskelvärdena

Vid upphandling över tröskelvärdet är det obligatoriskt att använda standardformulären för annonsering, som finns på SIMAP:s webbplats. Bestämmelser om annonsering av upphandlingar över tröskelvärdet finns i

Det finns även en möjlighet för vissa upphandlande myndigheter att använda en förhandsannons för att begära in anbud.

Läs mer om annonsering av upphandlingar.

LAGHÄNVISNINGAR:
19 kap. 9 § LOU – Annonsering vid förenklat och urvalsförfarande
19 kap. 11 § LOU – Innehållet i annonser under tröskelvärdena
19 kap. 12 § LOU – Innehållet i annons vid förenklat och urvalsförfarande
19 kap. 14 § LOU – Elektronisk tillgång till upphandlingsdokumenten
10 kap. 2 § LOU – Förhandsannons som anbudsinfordran
10 kap. 7 § LOU – Elektronisk tillgång till upphandlingsdokumenten

Senast uppdaterad:

Relaterad information