Prövning av leverantören

Vid prövningen av leverantören granskar du om den uppfyller de krav som ställts i upphandlingen. Det kan till exempel vara om leverantören har tillräcklig kapacitet och resurser att utföra det som efterfrågas i upphandlingen.

Denna del av upphandlingsprocessen kan se ut på olika sätt beroende på vilket förfarande som används och vilka krav som ställts i upphandlingen. Prövningen kan generellt anses omfatta tre olika områden:

  • Uteslutning: Om leverantören ska eller får uteslutas ur upphandling, till exempel på grund av att den eller någon av dess företrädare har gjort sig skyldig till brott eller annan överträdelse. 
    Läs mer om uteslutning
  • Kvalificering: I detta steg prövas om leverantören har tillräckliga resurser och kapacitet att utföra det upphandlade uppdraget. Vad gäller kvalificering är reglerna betydligt mer detaljerade för upphandlingar över tröskelvärdena än för andra upphandlingar.
  • Urvalsregler: Vad gäller upphandlingar som genomförs i två steg kan den upphandlande myndigheten bestämma att bara vissa av de anbudssökande som uppfyller kvalificeringskraven ska bjudas in att delta.

Vid annonserade upphandlingar över tröskelvärdena ska den upphandlande myndigheten som ett preliminärt bevis på att alla krav är uppfyllda acceptera det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet (ESPD). Dessutom gäller särskilda regler vid användande av dynamiska inköpssystem.
Läs mer om ESPD

13 kap. LOU, Regler om uteslutning (över tröskelvärdena)
14 kap. LOU, Kvalificering (över tröskelvärdena)
15 kap. LOU, Egen försäkran och utredning om leverantörer ska gå till (över tröskelvärdena)
19 kap. 18 § LOU, Kontroll och uteslutning av leverantörer (under tröskelvärdena)
19 kap. 19 § LOU, Kontroll och uteslutning av leverantörer på grund av bristande betalning av skatter och sociala avgifter (under tröskelvärdena)

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Fragetecken_lila.jpg

Frågor och svar

Har du frågor om upphandling eller statsstöd? Välkommen att ställa din fråga i vår frågeportal.