Zon 3: Realisera

Här kan du läsa om hur du förebygger korruption i realiseringsfasen - zon 3.

Lyft antikorruption redan från starten

På startmötet för det nya avtalet är det bra att gå igenom era riktlinjer för antikorruption och hur ni förväntar er att leverantören ska agera, eller inte ska agera, i sina kontakter med era medarbetare. I dialogen med leverantören kan ni ta hjälp av Näringslivskoden.

Var uppmärksam på tilläggsbeställningar

En god relation med en leverantör kan leda till merförsäljning för leverantören. Ospecificerade fakturor kan vara ett tecken på detta. Undvik att bara en enskild person har insyn och gör beställningarna. Tilläggsbeställningar kan hamna i zonen för korruption och dessutom innebära otillåtna direktupphandlingar enligt upphandlingslagstiftningen. Även andra typer av ändringar under avtalstiden kan vara otillåtna.

Väsentliga ändringar i kontrakt och ramavtal

Använd e-handelsstöd

Ett e-handelsstöd innefattar hantering av beställning, fakturering, betalning och uppföljning. Det är ett effektivt sätt att styra organisationen mot ökad avtalstrohet, att kunna kontrollera att avtalen följs och en källa till statistik för uppföljning.

Skillnaden mellan e-upphandling och e-handel här

Tillsätt resurser för avtalsförvaltningen

En strukturerad avtalsuppföljning där flera personer ingår, förebygger korruption i många avseenden. Genom att göra det känt att den upphandlande myndigheten eller enheten arbetar aktivt med att följa upp avtalet minskar risken för att oseriösa leverantörer utnyttjar möjligheten att vinna kontrakt på falska grunder. Att tydliggöra att alla konkurrerar på lika villkor genom att de krav som ställs i upphandlingsdokumenten, och eventuella löften i anbuden, även kommer att gälla under avtalstiden, ger goda förutsättningar för ett gott förtroende för den offentliga upphandlingen. Ett sådant förtroende ökar rimligtvis också konkurrensen och borgar för att våra skattemedel används på bästa sätt.

Avtalsförvaltning

Förebygga korruption i inköpsprocessen: 

Zon 1: Förbereda
Zon 2: Upphandla
Zon 3: Realisera

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Mer på vår webb

Zon3_StrategisktInkop.jpg