Information med anledning av covid-19

Här samlar vi information om allt som berör offentlig upphandling och statsstödsregler med anledning av spridningen av det nya coronaviruset.

Samordnad upphandling av materiel och utrustning

Socialstyrelsen har i den här situationen fått i uppdrag att på nationell nivå samordna och också genomföra upphandling av sjukvårdsmaterial, skyddsutrustning och viss medicinskteknisk utrustning.

Vill du erbjuda material eller utrustning fyller du i formuläret på Socialstyrelsens webbplats. De hör av sig så snart de kan och uppskattar att du har överseende med att det kan ta lite tid.
 
För viss skyddsutrustning som inte är CE-märkt kan Arbetsmiljöverket ge tillfälligt tillstånd för tillverkare och importörer av sådan utrustning. Ansökan görs på Arbetsmiljöverkets webbplats.
 

MSB samordnar och ger stöd

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en samordnande roll på övergripande samhällsnivå och förmedlar information till allmänheten på krisinformation.se. De kan bland annat förmedla stöd till berörda aktörer som hanterar samhällets funktioner under nuvarande situation. Om du kan erbjuda ditt stöd, kontakta MSB på resurssamordning@msb.se

MSB har också tagit fram ett planeringsstöd för bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster. I stödmaterialet hittar du olika frågor som du kan ställa i syfte att upprätthålla verksamhet och identifiera vilka alternativa lösningar som finns. 
Stödmaterialet finns på MSB:s webbplats 

Upphandlingsmyndighetens roll

Vår uppgift är att stötta med vår expertkunskap om allt som rör offentlig upphandling och statsstöd. Vi samlar därför all aktuell information på dessa sidor och uppdaterar kontinuerligt. Vi stöttar också Socialstyrelsen och Regeringskansliet vid behov.

Offentliga affärers roll i samband med covid-19-pandemin

Spridningen av sjukdomen covid-19 har stor påverkan på samhället. Offentliga inköp är en förutsättning för att klara försörjningen av nödvändigt material och utrustning i hälso- och sjukvård. Då måste inköpen kunna ske effektivt och snabbt.

Samtidigt har de offentliga inköpen en stabiliserande effekt på ekonomin. Det görs offentliga inköp för över 700 miljarder kronor per år i vanliga fall och det här är köp som är viktiga att de fortsätter även i den här situationen.

Som upphandlande organisation är det nu extra viktigt att ha dialog med sina leverantörer om hur organisationens behov kan ha förändrats och om leverantörernas förmåga att leverera på befintliga avtal har påverkats. Det är upphandlande organisationer och deras leverantörer som tillsammans behöver hjälpas åt för att skapa bästa möjliga förutsättningar att hantera smittspridningen och de effekter som uppstår i spåret av den.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar