Statsstödsfrågor med anledning av covid-19

De nödvändiga åtgärder som nu vidtas för att minska spridningen av det nya coronaviruset får påverkan på ekonomin, där vissa branscher drabbas extra hårt. Viktigt att komma ihåg är att stöd till företag eller sektorer lyder under EU:s statsstödsregler.

Statsstödsreglerna gäller även stöd till företag med anledning av den situation som det nya coronaviruset har medfört för näringslivet. Reglerna innebär att statsstöd generellt är förbjudet för att konkurrensen på marknaden inte ska snedvridas. Det finns vissa fall när statsstöd kan vara tillåtet, men det är bara EU-kommissionen som kan godkänna statsstöd. Det finns goda möjligheter att få ett godkännande från kommissionen för stöd som beviljas till företag med anledning av covid-19-pandemins påverkan på ekonomin.

Regering och riksdag har beslutat om flera åtgärder för att underlätta för företag.

Åtgärder för kommuner, regioner och företag med anledning av covid-19-pandemin:

Regeringens pressmeddelande om krispaket för svenska företag och jobb

Tillväxtverkets information till företag om olika tillfälliga Coronaåtgärder

Kommissionen bedömer att Covid 19-pandemin innebär att stöd efter anmälan från en medlemsstat kan godkännas enligt artikel 107.2 b eller enligt artikel 107.3 b i EUF-fördraget.

Tillfälliga statsstödsregler på plats

EU-kommissionen har antagit nya tillfälliga statsstödsregler för att ge större möjligheter för medlemsstaterna att lämna statsstöd under krisen. Målet är att se till att livskraftiga företag kan övervintra krisen genom offentlig finansiering. De flesta möjligheter att lämna statsstöd eller bidra med finansiering med anledning av covid-19-pandemin bygger på att finansieringen görs på samma sätt i hela Sverige. Sådana åtgärder kan därför inte beslutas på kommunal eller regional nivå.

EU-kommissionens pressmeddelande "State aid: Commission adopts Temporary Framework to enable Member States to further support the economy in the COVID-19 outbreak"

Det tillfälliga statsstödsregelverket med anledning av covid-19

Anmälningsplikt för kommun och regioner

Kommuner och regioner som överväger anmälningspliktiga statsstöd inom ramen för sina befogenheter med anledning av covid-19-pandemin ska informera regeringen genom Näringsdepartementet innan sådana stöd lämnas. Lagen om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler innebär att statsstöd ska ha godkänts av kommissionen eller utformats enligt befintliga undantagsregler.

Kommuner och regioner kan ställa sina statsstödsfrågor med anledning av covid-19-pandemin till vår frågeservice eller skriva in sina frågor i Frågeportalen.

Anmälningspliktiga statsstöd

Möjligheter att lämna statsstöd

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar