Vägen till ny lagstiftning på upphandlingsområdet

Vägen till ny upphandlingslagstiftning har varit relativt lång. Redan 2014 beslutade EU om tre nya upphandlingsdirektiv: ett klassiskt direktiv, ett försörjningsdirektiv och ett koncessionsdirektiv. Därefter har den svenska lagstiftningsprocessen tagit vid.

Du kan läsa mer om den svenska lagstiftningsprocessen respektive de bakomliggande EU-direktiven m.m. på webbsidorna här till vänster eller genom att följa länkarna nedan.  Här finns också information om andra pågående utredningar av betydelse för offentlig upphandling, som inte är relaterade till den lagstiftning som trädde ikraft den 1 januari 2017.

Läs mer om den svenska lagstiftningsprocessen här

Läs mer om EU-direktiven här

Senast uppdaterad:

Relaterad information