Mer om EU-direktiven

EU beslutade år 2014 om tre nya upphandlingsdirektiv. För Sveriges del innebär de nya direktiven att nuvarande LOU och LUF har upphört och ersatts med två nya lagar. Dessutom har en helt ny lag om upphandling av tjänste- och byggkoncessioner, LUK, införts. Här nedan hittar du länkar till direktiven, genomförandeförordningar med mera.

Senast uppdaterad:

Relaterad information