Öppet förfarande

Öppet förfarande är ett förfarande där alla leverantörer får lämna anbud. Det är i praktiken det vanligaste av förfarandena över tröskelvärdena.

Förfarandet genomförs i ett steg vilket innebär att samtliga intresserade leverantörer ger in anbud och att både prövningen av kraven på leverantören och prövningen av anbudet sedan sker i ett och samma steg.

Omvänd anbudsprövning

I upphandlingar kontrollerar den upphandlande myndigheten eller enheten normalt först att leverantören uppfyller de krav som ställts på leverantören innan den upphandlande myndigheten eller enheten sedan går vidare och prövar vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Vid öppna förfaranden får myndigheten eller enheten istället gå tillväga på så sätt att man först utvärderar anbuden och sedan kontrollerar att den leverantör som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet inte ska uteslutas och uppfyller kvalificeringskraven.

6 kap. 2 § LOU/LUF – Öppet förfarande
4 kap. 12 § LOU – Omvänd anbudsprövning vid öppet förfarande
4 kap. 10 § LUF – Omvänd anbudsprövning vid öppet förfarande

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information