Selektivt förfarande

Selektivt förfarande är ett förfarande där alla leverantörer kan ansöka om att få delta i upphandlingen. Den upphandlande myndigheten eller enheten bjuder sedan in de anbudssökande som uppfyller kraven på leverantörerna att lämna anbud.

Detta innebär att om den upphandlande myndigheten eller enheten använder ett selektivt förfarande så genomförs detta i två steg: först kontrolleras att leverantören uppfyller de krav som ställs på den (uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav). Sedan bjuds de anbudssökande som bedöms uppfylla kraven in att lämna anbud. 

6 kap. 3 § LOU/LUF; 2 kap. 21 § LUFS – Selektivt förfarande

Senast uppdaterad:

Relaterad information