Projekttävlingar

En projekttävling innebär att den upphandlande myndigheten bjuder in till en tävling som är öppen för alla. Syftet är att få en ritning, projektbeskrivning eller liknande som en jury har utsett till vinnande bidrag.

Två sorters projekttävlingar omfattas av upphandlingsreglerna, nämligen projekttävlingar som

  • ingår i en upphandling av en tjänst, eller
  • innefattar ersättningar till deltagarna eller tävlingspriser.

En projekttävling påminner om ett upphandlingsförfarande men reglerna är betydligt mindre detaljerade. Regleringen av projekttävlingar är i princip densamma i LOU och LUF medan vare sig LUFS eller LUK innehåller regler om projekttävlingar.

Kort om förfarandet

En upphandlande myndighet eller enhet som avser att anordna en projekttävling ska informera om tävlingen genom en annons. Myndigheten ska i annonsen ange de kriterier för bedömning av tävlingsbidragen som den avser att använda. För annonsering av projekttävlingar finns ett särskilt standardformulär som ska användas vid annonsering över tröskelvärdena.

En projekttävling får begränsas till ett visst antal tävlingsdeltagare, och den upphandlande myndigheten eller enheten ska i så fall i annonsen ange kriterierna för urvalet av deltagare.

Sama regler om elektronisk kommunikation gäller för projekttävlingar som för andra former av upphandling.

Läs mer om elektronisk upphandling

En jury ska utse vinnaren

En jury ska utse vinnande bidrag i en projekttävling. Juryn ska bestå av fysiska personer som är opartiska och oberoende i förhållande till deltagarna i tävlingen och vara självständig i sina beslut och yttranden.

När ett tävlingsbidrag presenteras för juryn får det inte framgå vem som har lämnat det, och anonymiteten ska gälla fram till dess att juryn har lämnat sitt yttrande eller meddelat sitt beslut.

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska skicka en efterannons om resultatet av projekttävlingen senast 30 dagar efter det att tävlingen avslutats. För annonsering av resultatet av projekttävlingar över tröskelvärdena finns ett särskilt standardformulär.

Upphandling av tjänst som följer på en projekttävling

Den upphandlande myndigheten eller enheten får bestämma att vinnaren eller vinnarna av en projekttävling ska tilldelas ett kontrakt avseende en tjänst. Detta ska i så fall framgå av annonsen om projekttävlingen. Den upphandlande myndigheten eller enheten behöver då inte konkurrensutsätta den efterföljande tilldelningen av detta kontrakt.

LAGHÄNVISNINGAR:
1 kap. 19 § LOU; 1 kap. 18 § LUF – Definition av projekttävling
5 kap. 16 § LOU; 5 kap. 15 § LUF – Beräkning av värdet av en projekttävling
6 kap. 9 § LOU; 6 kap. 12 § LUF – Upphandling av tjänst som följer på en projekttävling
18 kap. 1 § LOU; 17 kap. 1 § LUF – Projekttävlingar som omfattas av reglerna
18 kap. 2 § LOU; 17 kap. 2 § LUF – Annonsering av projekttävlingar
18 kap. 3 § LOU; 17 kap. 3 § LUF – Urval av deltagare att delta i projekttävlingen
18 kap. 4 § LOU; 17 kap. 4 § LUF – Juryn och dess sammansättning
18 kap. 5 § LOU; 17 kap. 5 § LUF – Förfarandet i juryn
18 kap. 6 § LOU; 17 kap. 6 § LUF – Juryns beslut
19 kap. 34 § LOU/LUF – Bestämmelser för projekttävlingar under tröskelvärdena

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information