Under tröskelvärdena

Vid upphandling enligt våra nationella regler gäller andra regler för annonsering och val av förfaranden. Regleringen av dessa nationella förfaranden är normalt mindre detaljerad än vad som gäller för förfarandena över tröskelvärdena, även om vissa regler är desamma.

Möjliga upphandlingsförfaranden under tröskelvärdena samt för sociala och andra särskilda tjänster vid upphandlingen enligt LOU, LUF och LUFS är förenklat förfarande och urvalsförfarande. LUK innehåller inte några bestämmelser om olika förfaranden.

Den upphandlande myndigheten eller enheten får även använda konkurrenspräglad dialog om inte förenklat förfarande eller urvalsförfarande medger tilldelning av kontrakt.

I vissa angivna fall får den upphandlande myndigheten eller enheten även använda direktupphandling.

En upphandlande myndighet eller enhet får även använda selektivt förfarande om den vill inrätta ett dynamiskt inköpssystem.

19 kap. 7 § LOU/LUF; 15 kap. 3 § LUFS – Val av upphandlingsförfarande

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information