Urvalsförfarande

Urvalsförfarande innebär att alla leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud. Den upphandlande myndigheten eller enheten bjuder in vissa leverantörer att lämna anbud och får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

Ett urvalsförfarande påminner om ett förhandlat förfarande med föregående annonsering på så sätt att det är ett förfarande som genomförs i två steg och där den upphandlande myndigheten eller enheten får förhandla med anbudsgivarna.

Annonsering vid urvalsförfarande

Vid urvalsförfarande ska den upphandlande myndigheten eller enheten publicera en ansökningsinbjudan genom en annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig. En annons om ett urvalsförfarande ska innehålla uppgift om föremålet för upphandlingen och kontaktuppgifter till den upphandlande myndigheten eller enheten. Den ska även innehålla information om

  • hur en anbudsansökan får lämnas,
  • den dag då ansökan senast ska ha kommit in, och
  • den dag till och med vilken anbud ska vara bindande.

Vid upphandling enligt LOU och LUF ska den upphandlande myndigheten eller enheten enligt huvudregeln med elektroniska medel ge tillgång till upphandlingsdokumenten från den dag då annonsen publiceras. Den internetadress där dokumenten finns tillgängliga ska anges i annonsen.

Läs mer om elektronisk upphandling

Tidsfrister vid urvalsförfarande

Anbudssökande och anbudsgivare ska ges skälig tid att komma in med ansökningar respektive anbud. Tiden för att komma in med anbudsansökningar får aldrig vara kortare än 10 dagar från den dag då ansökningsinbjudan.

Begränsad kontroll

En upphandlande myndighet eller enhet får begränsa kontrollen av sådana handlingar som rör leverantörens lämplighet. Leverantören ska i så fall ges skälig tid att komma in med de begärda handlingarna. Handlingarna ska begäras in och kontrolleras när det gäller de anbudssökande som myndigheten eller enheten avser att bjuda in att lämna anbud.

19 kap. 6 § LOU/LUF; 2 kap. 33 § LUFS – Definition av urvalsförfarande
19 kap. 11-12 §§ LOU/LUF; 15 kap. 5-6 §§ LUFS – Utformning av annonsen vid urvalsförfarande
19 kap. 15 § LOU/LUF; 15 kap. 9 § LUFS – Tidsfrister
19 kap. 20 § LOU/LUF; 15 kap. 15 § LUFS – Begränsad kontroll

Senast uppdaterad:

Relaterad information