Om lagstiftningen

Offentlig upphandling styrs av ett antal olika lagar som reglerar på vilket sätt det offentliga ska göra sina upphandlingar.

I första hand styrs upphandlingar enligt reglerna i lagen om offentlig upphandling (LOU) (2016:1145), lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) (2016:1146), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) (2016:1147), samt lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (2011:1029). De olika lagarna tar sikte på olika typer av upphandlingar beroende på bland annat vem det är som gör inköpen och vad som köps in.

Andra lagar som blir aktuella vid offentliga upphandlingar är bland annat offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

På dessa sidor finns en översiktlig beskrivning av några av dessa lagar och regler.

Senast uppdaterad:

Relaterad information