Om lagstiftningen

Offentlig upphandling styrs av ett antal olika lagar som reglerar på vilket sätt det offentliga ska göra sina upphandlingar.

I första hand styrs upphandlingar enligt reglerna i:

  • lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), 
  • lagen (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), 
  • lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK), samt
  • lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).

De olika lagarna tar sikte på olika typer av upphandlingar beroende på bland annat vem det är som gör inköpen och vad som köps in.

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen.

Andra lagar som blir aktuella vid offentliga upphandlingar är bland annat offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

På dessa sidor finns en översiktlig beskrivning av några av dessa lagar och regler.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar

Så påverkas offentliga affärer av brexit

Inom kort ska Storbritannien lämna EU. Med anledning av detta har Upphandlingsmyndigheten tagit fram information om hur brexit påverkar offentliga affärer.