Tillämpning av LOU i akuta situationer

I denna vägledning beskriver Upphandlingsmyndigheten hur offentliga myndigheter kan tillämpa upphandlingslagstiftningen i akuta situationer.

Ibland ställs upphandlande myndigheter inför en akut situation såsom till exempel att behöva köpa in och upphandla varor och tjänster som exempelvis, sjukvård och sjukvårdsmaterial. För att stötta upphandlande myndigheter beskriver vi hur offentliga myndigheter kan tillämpa upphandlingslagstiftningen i akuta situationer. 

Här får du vägledning om:

  • vilka upphandlingsaspekter som kan aktualiseras när myndigheter behöver tillgodose behov som uppkommit med anledning av en akut situation
  •  vilka upphandlingsförfaranden som är möjliga att använda, särskild vikt läggs vid förhandlat förfarande utan föregående annonsering samt direktupphandling
  •  anbudens giltighetstid och avtalsvillkor, i ett perspektiv som omfattar de särskilda förutsättningar som skulle kunna uppstå när upphandlande myndigheter ska tillgodose de behov som finns
  • reglerna om överprövning av upphandling respektive avtals giltighet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information