Ny upphandling

Många av de behov som aktualiseras i rådande flyktingsituation är sådana sociala och andra särskilda tjänster för vilka de nationella reglerna i 19 kap. LOU är tillämpliga.

Om det inte finns befintliga ramavtal för det akuta behovet eller förlängningsmöjligheter i ramavtal som är på väg att löpa ut, behöver någon form av upphandlingsförfarande genomföras. Baserat på beräkningen av kontraktsvärdet (se vidare om vilka tröskelvärden som gäller) och tjänstens beskaffenhet (i det fall anskaffningen avser en tjänst) blir antingen de direktivstyrda reglerna eller de nationella reglerna i 19 kap i LOU tillämpliga. Enligt LOU ska upphandlande myndigheter ta hänsyn till de grundläggande principerna vid all upphandling, oavsett förfarande (se vidare om upphandlingsprinciperna).

Läs mer om reglerna för upphandling av tjänster

Senast uppdaterad:

Relaterad information