Ny upphandling

Om det inte finns befintliga ramavtal för det akuta behovet eller förlängningsmöjligheter i ramavtal som är på väg att löpa ut, behöver någon form av upphandlingsförfarande genomföras.

Baserat på beräkningen av kontraktsvärdet (se vidare om vilka tröskelvärden som gäller) och tjänstens beskaffenhet (i det fall anskaffningen avser en tjänst) blir antingen de direktivstyrda reglerna eller de nationella reglerna i 19 kap. i LOU tillämpliga. Enligt LOU ska upphandlande myndigheter ta hänsyn till de grundläggande principerna vid all upphandling, det enda undantaget från denna huvudregel är vid upphandling av välfärdstjänster (bilaga 2 a LOU) under tröskelvärdet om upphandlingen saknar ett bestämt gränsöverskridande intresse (se vidare om upphandlingsprinciperna).

Läs mer om reglerna för upphandling av tjänster

Läs mer om reglerna för upphandling av välfärdstjänster och bestämt gränsöverskridande intresse

Senast uppdaterad:

Relaterad information