Undantag från LOU

Om en upphandlande myndighet vidtar åtgärder i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader är huvudregeln att anskaffningen omfattas av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Det finns dock flera olika undantag från lagens tillämpningsområde.

Några exempel på dessa undantag är:

  • intern upphandling (ibland kallat Teckalundantaget)
  • upphandling mellan upphandlande myndigheter (ibland kallat Hamburgundantaget)
  • förvärv av fastighet med mera (ibland kallat hyresundantaget)
  • undantag för vissa finansiella tjänster
  • undantag för vissa juridiska tjänster

Undantagen återfinns i 3 kap. LOU. Vi har stöd om flera av dessa undantag på vår webbplats, se avtal som undantas från reglerna.

Vi har även ett stort antal besvarade inlägg om de olika undantagen i vår Frågeportal.

Senast uppdaterad:

Relaterad information