CPV-koder

"Common Procurement Vocabulary" (CPV) är ett klassificeringssystem för offentlig upphandling som syftar till att standardisera den terminologi som används av upphandlande myndigheter och enheter för att beskriva föremålet för en upphandling. Det är ett viktigt stöd för att leverantörer och upphandlande myndigheter ska kunna hitta rätt upphandlingar.

Av Europeiska kommissionens förordning 213/2008 framgår samtliga CPV-koder. På SIMAP:s webbplats finns även en tabell i Excelformat som innehåller samtliga CPV-koder. Även de elektroniska upphandlingsstöd som finns använder sig av CPV-koder.

Använd CPV-koden på ett konsekvent och tydligt sätt

Tanken med klassificeringen är att den upphandlande myndigheten ska välja den CPV-kod som bäst överensstämmer med det aktuella behovet och föremålet för upphandlingen. Det är föremålet för upphandlingen som styr vilken CPV-kod som ska anges. När det är lämpligt kan flera CPV-koder användas. Om det inte går att hitta någon lämplig och exakt kod kan den upphandlande myndigheten istället göra en hänvisning till en lämplig huvudgrupp, undergrupp eller kategori. Genom att använda tilläggsordlistan går det att lägga till ytterligare detaljer till varje kod.

Läs mer i SIMAP:s handledning under avsnitt 6.2 Hur väljer jag kod?  

Det är viktigt att valet av CPV-kod sker på ett konsekvent och tydligt sätt. På så vis kan vissa onödiga överprövningar undvikas och risken att leverantörer går miste om möjligheten att lämna anbud kan minimeras. CPV-klassificeringen är ett viktigt verktyg för att beskriva föremålet för en upphandling och för att kunna söka på annonser. Vid annonsering av upphandlingar är det emellertid viktigt att även beskriva föremålet för upphandlingen på ett klart och tydligt sätt.

Klassificering av tjänst

Europeiska kommissionens förordning 213/2008 (sidorna 373-375) och på SIMAP:s webbplats finns det tabeller som kan vara till stor nytta för att klassificera en tjänst. Det finns också en koppling mellan de olika tjänstekategorierna och olika CPV-koder.

Senast uppdaterad:

Relaterad information