Mellantiden (direkt effekt m.m.)

Genomförandet av de nya upphandlingsdirektiven har blivit försenat. De nya lagarna skulle egentligen varit genomförda senast den 18 april 2016. Vi kallar tiden mellan den 18 april 2016 och det att de nya lagarna trädde ikraft 1 januari 2017 för ”mellantiden”.

Vad innebär förseningen?

I vissa fall kan, bör eller ska man tillämpa direktivens bestämmelser eller tolka tidigare LOU och LUF mot bakgrund av vad som anges i de nya direktiven för upphandlingar som inletts under mellantiden. Du kan läsa mer om detta under flikarna ”Direktivkonform tolkning och direkt effekt” respektive ”Rekommendationer för mellantiden” på webbsidorna här till vänster eller via länkarna nedan.

Läs mer om direktivkonform tolkning och direkt effekt här.

Läs mer om rekommendationer för mellantiden här.

Upphandlingsmyndigheten har också tagit fram informationsmaterialet "Nyheterna i den kommande lagstiftningen – och hur hanterar vi mellantiden". Här ger Upphandlingsmyndigheten information och rekommendationer om tillämpningen och tolkningen av upphandlingslagarna från och med den 18 april 2016 till dess att de nya lagarna trädde i kraft 1 januari 2017.

Läs mer i vårt informationsmaterial "Nyheterna i den kommande lagstiftningen – och hur hanterar vi mellantiden" här

Senast uppdaterad:

Relaterad information