Avtal som undantas från reglerna

I upphandlingslagstiftningen finns det flera olika undantagsbestämmelser som innebär att upphandlingsreglerna inte behöver tillämpas vid vissa typer av inköp.

Nedan redogör vi för några av de undantag som finns i lagarna. Eftersom det är fråga om undantagsregler ska de, enligt etablerad praxis från EU-domstolen, tillämpas restriktivt.

Undantag för vissa finansiella tjänster

Teleundantaget

Intern upphandling

Samarbetsavtal

Vissa juridiska tjänster

Senast uppdaterad:

Relaterad information