Säkerhetsskyddad upphandling

Säkerhetsskyddade upphandlingar innebär bland annat att förebyggande åtgärder vidtas för att skydda Sverige mot brott som har betydelse för Sveriges säkerhet. På senare tid har säkerhetsskydd i olika sammanhang blivit omnämnt i massmedia och det finns anledning att anta att säkerhetsskydd i upphandlingar behöver beaktas i en större omfattning än vad som är fallet i dag.

Säkerhetsskyddade upphandlingar är en konsekvens av principen att säkerhetsskyddet ska vara detsamma oavsett i vilken verksamhet som känsliga uppgifter förekommer eller var säkerhetskänslig verksamhet bedrivs. Bestämmelserna om säkerhetsskydd kan även utgöra ett viktigt verktyg för att främja konkurrensen i säkerhetsskyddade upphandlingar.

Om vårt stöd

På de här sidorna ger vi en teoretisk bakgrund till säkerhetsskyddade upphandlingar och ett praktiskt stöd i hur säkerhetsskyddade upphandlingar kan genomföras. Stödet riktar sig till alla som på olika sätt kommer i kontakt med säkerhetsskyddade upphandlingar. Det kan vara upphandlare, jurister, chefer, säkerhetsansvariga, leverantörer med flera.

Mer stöd hos andra myndigheter

Det här stödet har fokus på upphandlings­perspektivet i säkerhetsskydds­arbetet. Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har var för sig tagit fram stöd om säkerhets­skyddade upphandlingar som vi rekommenderar att du också tar del av. Du kan med fördel läsa det här stödet tillsammans med Säkerhets­polisens och Försvars­maktens stöd.

Ny lagstiftning från 1 april 2019

Den 1 april 2019 trädde en ny säkerhets­skyddslag (2018:585) och en ny säkerhets­skydds­förordning (2018:658) i kraft. Den nya säkerhets­skydds­lagstiftningen innehåller en hel del nyheter. Det kan vara en god idé att förbereda sig och sätta sig in i de nya bestämmelserna på området.

Senast uppdaterad:

Relaterad information