Uppdelning av kontrakt

Enligt denna bestämmelse är upphandlande myndigheter tvungna att ta ställning till om det går att dela upp en upphandling i flera delkontrakt. Upphandlande myndigheter har även en möjlighet att bestämma om anbud får lämnas för samtliga eller vissa kombinationer av delkontrakt samt begränsa antalet delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare.

Dessa regler är främst till för att underlätta för småföretag att lämna anbud och tilldelas kontrakt i upphandlingar, men kan också användas för att undvika så kallad marknadskoncentration och skapa leveranssäkerhet.

Inget krav att upphandlingen faktiskt delas upp

Enligt reglerna måste alltså upphandlande myndigheter ta ställning till om en upphandling ska delas upp i olika delkontrakt. Bestämmelserna innebär inte att upphandlande myndigheter måste dela upp kontrakt men uppmuntrar upphandlande myndigheter att göra det. Rätt använd kan denna möjlighet underlätta för småföretag att delta i upphandlingar, förebygga så kallad marknadskoncentration och också på andra sätt bidra till bättre konkurrens.

Om myndigheten inte har delat upp upphandlingen i delkontrakt måste den motivera varför den valt att inte göra så.

Många överväganden om man ska reglera delkontrakt

Ett beslut att bestämma hur många och vilka delkontrakt som kan tilldelas en leverantör kräver att myndigheten tänker till. Bland annat måste myndigheten vara säker på att samtliga kvalificeringskrav i upphandlingen är relevanta och proportionerliga för just det delkontrakt som leverantören lämnar anbud på. Upphandlingsdokumentet bör också innehålla en mekanism som gör att inte en situation uppstår där inte någon anbudsgivare kan tilldelas ett visst delkontrakt enligt de regler som uppställts i upphandlingen.

Viktigt med tydlighet ifråga om delkontrakt

Det är viktigt att den upphandlande myndigheten tydligt förklarar hur tilldelning av delkontrakt kommer att gå till. Leverantörerna måste få veta vad som gäller för att kunna ta ställning till vilka delkontrakt de vill tävla om och vilket eller vilka delkontrakt de är mest intresserade av om de blir aktuella för flera delkontrakt men enligt villkoren i upphandlingen inte kan tilldelas flera eller samtliga av dessa.

Senast uppdaterad:

Relaterad information