Bilaga 1, 2 och 2 a till LOU

Här hittar du bilaga 1, 2 och 2 a till lagen om offentlig upphandling (2016:1145), LOU.

Bilaga 1: Förteckning över byggentreprenadkontrakt

Bilaga 2: Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster utom välfärdstjänster enligt bilaga 2 a

Bilaga 2 a: Förteckning över välfärdstjänster

Senast uppdaterad: