Vad skiljer offentlig upphandling från inköp i privat sektor?

De upphandlande myndigheterna finansierar sina inköp med allmänhetens pengar. Därför måste de följa striktare regler än privata aktörer när de ska upphandla.

Upphandlande myndigheter kan exempelvis inte vända sig till en tidigare leverantör eller någon de hört gott om när något ska köpas in. En offentlig upphandling innebär att alla företag som uppfyller grundläggande krav har en möjlighet att få sälja sina varor och tjänster till den upphandlande myndigheten. Myndigheten måste alltid förhålla sig objektiv och neutral till de företag som vill bli leverantörer, och hela upphandlingsprocessen måste präglas av öppenhet och proportionalitet.

En offentlig upphandling tar ofta längre tid än ett inköp i privat sektor, särskilt större upphandlingar. I de flesta fall publicerar den upphandlande myndigheten en annons om upphandlingen och ofta detaljerade upphandlingsdokument som anger vad som efterfrågas och vilka krav som leverantören måste uppfylla. Intresserade företag formulerar sedan anbud utifrån de behov, krav och villkor som myndigheten har uppställt.

Därefter tar myndigheten ställning till vilket eller vilka företag som ska få kontraktet.

Efter att myndigheten har meddelat sitt beslut finns en tidsfrist då andra leverantörer kan överklaga beslutet. 

Senast uppdaterad:

Relaterad information