Överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling

En leverantör kan även begära överprövning av den upphandlande myndighetens eller enhetens beslut att avbryta en upphandling innan tilldelningsbeslut. I dessa fall avgör domstolen om den upphandlande myndigheten eller enheten haft sakliga skäl för sitt beslut.

Ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling måste lämnas in till förvaltningsrätten inom tiden för avtalsspärren (10 eller 15 dagar beroende på kommunikationsmedel).

Tidsfristen räknas från den dag den upphandlande myndigheten har skickat underrättelse om beslutet att avbryta och angett skälen för detta.

Ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling måste lämnas in till förvaltningsrätten inom tiden för avtalsspärren (10 eller 15 dagar beroende på kommunikationsmedel).

Tidsfristen räknas från den dag den upphandlande myndigheten har skickat underrättelse om beslutet att avbryta och angett skälen för detta.

Läs mer om avbrytande av upphandling

LAGHÄNVISNINGAR:
12 kap. 12 § LOU/LUF, 10 kap. 9 § LUFS/LUK – Underrättelse till anbudssökandena och anbudsgivarna vid avbrytande av upphandling
20 kap. 12 § LOU/LUF, 16 kap. 12 § LUFS/LUK – Tidsfrist för överprövning av beslut att avbryta en upphandling

Senast uppdaterad:

Relaterad information