Andra aktörer med uppdrag avseende LOV

 • Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för valfrihetssystem och har i uppgift att uppmärksamma regelöverträdelser som är av större betydelse eller av principiellt intresse. Konkurrensverket ska även följa och redovisa den rättsliga utvecklingen på området och uppmärksamma om det finns lagstiftning och praxis som motverkar en effektiv modell för valfrihetssystem. Konkurrensverket ska också förebygga regelöverträdelser och verka för en enhetlig lagtillämpning genom att ge generell vägledning och lättillgänglig information om LOV.
  Konkurrensverkets webbplats
 • Tillväxtverket arbetar för att stödja entreprenörskap och mångfald inom området vård och omsorg.
  Tillväxtverkets webbplats
 • Sveriges Kommuner och Regioner  (SKR) ger råd och stöd till de kommuner som överväger eller beslutat införa valfrihetssystem.
  SKR:s webbplats
 • Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har till huvuduppgift att ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvården, tandvården samt verksamheter i gränssnittet mellan vård- och omsorg.
  Vårdanalys webbplats

Senast uppdaterad: