Ansökan om att delta i ett valfrihetssystem

I ett valfrihetssystem får alla leverantörer ansöka om att delta. Varje fysisk eller juridisk person kan lämna en ansökan. Såväl privata företag som ideella organisationer kan därmed ansöka om att bli godkända som leverantörer.

Krav på att leverantören ska ha en viss juridisk form får bara ställas då kontrakt tilldelas och om det krävs för att kontraktet ska kunna utföras på ett godtagbart sätt. En leverantör kan ansöka även om denne är ett bolag under bildande.

I de fall en leverantör inte själv kan uppfylla alla krav och villkor i upphandlingsdokumenten får leverantören samarbeta med andra företag. Det kallas att en leverantör åberopar annans ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet och ökar möjligheten för mindre företag att delta i ett valfrihetssystem.

Uteslutning av leverantör

Den upphandlande myndigheten får utesluta en leverantör om exempelvis denne är i konkurs eller har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. Den upphandlande myndigheten ska i varje enskilt fall avgöra när till exempel ett fel i yrkesutövningen är så allvarligt att en leverantör ska uteslutas.
För en mer detaljerad lista på uteslutningsgrunder se 7 kap. 1 § LOV.

Senast uppdaterad: