Avbrytande av ett valfrihetssystem

En upphandlande myndighet som beslutat sig för att införa ett valfrihetssystem, kan ändra sitt beslut och avbryta valfrihetssystemet. Leverantörer som ännu inte godkänts måste få information om att valfrihetssystemet avbrutits. Om parterna ingått avtal innan valfrihetssystemet avbrutits gäller vanliga civilrättsliga regler om uppsägning av avtal.

Senast uppdaterad: