Tilldelning av kontrakt

Godkännande av leverantör

Alla leverantörer som uppfyller kraven och villkoren i upphandlingsdokumenten, och som inte har uteslutits enligt 7 kap. 1 § LOV, ska godkännas som leverantörer i valfrihetssystemet. Den upphandlande myndigheten ska så snart som möjligt teckna kontrakt med en leverantör som godkänts. Det är alltså inte möjligt för den upphandlande myndigheten att begränsa antalet leverantörer som ska godkännas.

Underrättelse av beslut om godkännande

Den upphandlande myndigheten ska så fort som möjligt meddela en leverantör i form av en skriftlig underrättelse om denna har blivit godkänd eller inte. Om en leverantör inte har godkänts ska den upphandlande myndigheten ange skälen för beslutet. Leverantörerna ska även meddelas om den upphandlande myndigheten beslutar att avbryta valfrihetssystemet.

Senast uppdaterad: