Metod och material

Att ta fram miljöspendanalysen har inneburit mycket metodarbete. Här förklarar vi hur vi gått tillväga och vilka avgränsningar vi gjort.

Syftet med miljöspendanalysen har varit att dels att fram en metod som kan undersöka vilken miljöpåverkan den totala inköpsvolymen inom offentlig sektor kan ha, dels att undersöka vilken och hur stor miljöpåverkan olika typer av inköp har i relation till andra typer av inköp.

Miljöspendanalysen är uppbyggd i fyra nivåer men redovisas på tre. På den första nivån finns aggregerad data uppdelad på sex kategorier.

Spendanalysen visar utbetalningar till leverantörer

Staten

Regioner

Kommuner

Fördjupad analys av utbetalningar från kommuner

Fördjupad analys av utbetalningar från regioner

Alla utbetalningar är inte inköp

Olika typer av miljöpåverkan

Miljöstatistik från internationell databas

Miljöanalysens systemgränser och perspektiv

Miljöbelastningen läggs på varan eller tjänsten

Antag att allt bränsle används

Livsmedel och uppvärmning ingår i många tjänster

Modeller och fördjupningar

Olika rimlighetsbedömningar

Tolkningar

[1] Miljöbelastning fördelas på produkt eller på användning (konsumtionen) oavsett var i världen eller var i produktionskedjan emissioner eller påverkan har skett. Konsumtionen av produkter driver på de aktiviteter som orsakar miljöbelastningen. Det andra perspektivet kallas produktionsperspektivet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information