Statistik om offentlig upphandling

Här hittar du statistik på upphandlingsområdet.

Upphandlingsmyndigheten ansvarar för att utveckla, förvalta och sprida statistik om offentlig upphandling. Upphandlingsmyndigheten publicerar rapportserien Statistik om offentlig upphandling. Rapporten är en återkommande publikation som offentliggör och analyserar statistik om offentlig upphandling och närliggande områden. Rapporten syftar till att bidra med fakta och kunskap om Sveriges offentliga affärer.

Har du frågor om vår statistik? Skicka dem till statistik@uhmynd.se

Fakta och statistik i korthet

 • Värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige beräknas till cirka 706 miljarder kronor årligen.
 • Över 18 000 upphandlingar annonseras varje år.
 • Kommuner annonserar 69 procent av alla upphandlingar.
 • Fyra av tio upphandlingar avser anläggningsarbete.
 • Den vanligaste anbudsgivaren är ett aktiebolag med färre än 50 anställda.
 • 14 procent av alla upphandlingar avbryts.
 • 6,1 procent av alla upphandlingar överprövas.
 • 45 procent av upphandlingar är direktivstyrda.
 • 37 procent upphandlingar avser ramavtal.
 • Cirka 70 procent av avtalen är 3–4 år (inklusive optioner till förlängning).
 • I genomsnitt lämnar 4,3 anbudsgivare anbud per upphandling.
 • Cirka 45 procent av alla anbud kontrakteras.
 • Cirka 4 100 organisationer omfattas av upphandlingslagarna.

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information