Statistik om offentlig upphandling

Här hittar du statistik på upphandlingsområdet.

Upphandlingsmyndigheten ansvarar för att utveckla, förvalta och sprida statistik om offentlig upphandling. Upphandlingsmyndigheten publicerar rapportserien Statistik om offentlig upphandling. Rapporten är en återkommande publikation som offentliggör och analyserar statistik om offentlig upphandling och närliggande områden. Rapporten syftar till att bidra med fakta och kunskap om Sveriges offentliga affärer.

Fakta och statistik i korthet

 • Värdet av den offentliga upphandlingen beräknas till cirka 642 miljarder kronor.
 • Cirka 4 000 organisationer omfattas av upphandlingslagarna.
 • Kommuner annonserar sju av tio upphandlingar.
 • Cirka 18 000 upphandlingar annonseras varje år.
 • 11 procent av alla upphandlingar avbryts.
 • 7,4 procent av alla upphandlingar överprövas.
 • Fyra av tio upphandlingar är direktivstyrda.
 • Fyra av tio upphandlingar avser ramavtal.
 • Fyra av tio upphandlingar avser anläggningsarbete.
 • Cirka 70 procent av avtalen är 3–4 år (inklusive optioner till förlängning).
 • I genomsnitt lämnar 4,3 anbudsgivare anbud per upphandling.
 • Cirka 45 procent av alla anbud kontrakteras.
 • Den vanligaste anbudsgivaren är ett aktiebolag med färre än 50 anställda.

Senast uppdaterad:

Relaterad information