Annonserade upphandlingar

År 2016 annonserade upphandlande myndigheter och enheter 18 330 upphandlingar i enlighet med upphandlingslagarna. Antalet har varit i stort sett oförändrat under de senaste tre åren.

Jämfört med 2013 annonserades betydligt färre upphandlingar 2014, 2015 och 2016. Orsaken till minskningen var sannolikt att direktupphandlingsgränsen höjdes 1 juli 2014, vilket innebär att färre upphandlingar behöver annonseras. Fördelningen av annonserade upphandlingar ser ut på ett liknande cykliskt sätt år efter år. Antalet annonserade upphandlingar är som högst under mars, april och maj och som lägst under juli och augusti.

Antal annonserade upphandlingar, 2012–2016

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2017.


Genom CPV-koder kan upphandlingar delas in branschvis i olika CPV-huvudgrupper. Flest upphandlingar annonseras inom CPV-huvudgruppen anläggningsarbete. Av de upphandlingar som annonserades 2016 hade 39 procent minst en kod inom anläggningsarbete. Det är vanligt att annonser har flera CPV-koder eftersom upphandlingar ofta avser kombinationer av flera olika varor och tjänster. Därför kan de också tillhöra flera CPV-huvudgrupper. De tio vanligaste CPV-huvudgrupperna 2016 har med några undantag varit de vanligaste i flera år. En beskrivning av CPV-huvudgrupper och underkategorier kan du hitta på SIMAP:s webbplats.

De tio vanligaste CPV-huvudgrupperna, 2016

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2017. Not: Varje upphandling kan tillhöra flera CPV-huvudgrupper.


Andelen direktivstyrda upphandlingar har ökat årligen sedan 2012. År 2016 omfattades cirka fyra av tio annonserade upphandlingar av EU:s upphandlingsdirektiv. Upphandlingar som inte var direktivstyrda var fortfarande vanligast, men har minskat årligen sedan 2012. Förenklat förfarande var det vanligaste upphandlingsförfarandet 2016. Relativt få myndigheter upphandlar genom andra förfaranden än öppet eller förenklat förfarande. Över tre fjärdedelar av de myndigheter som annonserade minst en upphandling 2016 upphandlade endast med öppet eller förenklat förfarande.

Annonserade upphandlingar efter förfarande, 2012–2016

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2017.


Fyra av tio upphandlingar som annonserades 2016 avsåg ramavtal. Andelen upphandlingar som avser ramavtal har ökat relativt kraftigt sedan 2012. Andelen ramavtal var högre vid upphandlingar som var direktivstyrda. Av de direktivstyrda upphandlingarna avsåg 51 procent ramavtal. Av de upphandlingar som inte var direktivstyrda utgjordes 30 procent av ramavtal.

Andel upphandlingar som avser ramavtal och övriga avtal, 2012–2016

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2017. Not: Det framgår inte alltid uttryckligen av annonsen att upphandlingen avser ramavtal. Andelarna ramavtal kan därför vara något högre i verkligheten.

Senast uppdaterad:

Relaterad information