Idéburna organisationer

Av de organisationer som lämnade anbud 2016 kan drygt 213 organisationer anses tillhöra kategorin idéburna organisationer.

De vanligaste associationsformerna bland de idéburna organisationer som lämnade anbud var ideella föreningar följt av stiftelser och fonder. Idéburna organisationer lämnade i genomsnitt 2,0 anbud var under 2016, vilket kan jämföras med 3,7 för övriga organisationer. Sex av tio lämnade anbud från idéburna organisationer ledde till kontrakt. Detta kan jämföras med drygt fyra av tio för övriga organisationer.

Antal anbud och anbudsgivare efter idéburna och övriga organisationer, 2016

Källa: Visma (uppgifter), Bisnode (uppgifter), Statistiska centralbyrån (uppgifter), Tillväxtverket (uppgifter), Svensk Insamlingskontroll (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2017. Not: Uppgift om anbud saknas för 24 procent av alla upphandlingar 2016. För 3 procent av anbudsgivarna saknas årsredovisning för 2016 varför uppgifter baseras på senast tillgängliga årsredovisning.

Senast uppdaterad:

Relaterad information