Idéburna organisationer

Av de organisationer som lämnade anbud 2017 kan drygt 198 organisationer anses tillhöra kategorin idéburna organisationer.

De vanligaste associationsformerna bland de idéburna organisationer som lämnade anbud var ideella föreningar följt av stiftelser och fonder. Idéburna organisationer lämnade i genomsnitt 2,2 anbud var under 2017, vilket kan jämföras med 3,7 för övriga organisationer. Idéburna organisationer lämnade tillsammans 421 anbud, vilket motsvarade strax under 1 procent av alla anbud som inkom 2017.

Av lämnade anbud från idéburna organisationer kontrakterades 66 procent 2017, vilket kan jämföras med 46 procent för övriga organisationer.

Antal anbud och kontrakterade anbudsgivare efter idéburna och övriga organisationer, 2017

Juridisk form

Antal anbud

Antal kontrakterade anbud

Andel av anbud som kontrakteras

Andel av kontrakterade anbud

Idéburna organisationer

421

283

66 %

1 %

Aktiebolag

23

7

30 %

0 %

Ekonomisk förening

41

30

73 %

0 %

Ideell förening

164

107

65 %

0 %

Okänd juridisk form

11

10

91 %

0 %

Offentliga korporationer

23

20

87 %

0 %

Stiftelse eller fond

159

109

69 %

0 %

Övriga organisationer

53 474

24 851

46 %

99 %

Totalt

53 895

25 134

47 %

100 %

Källa: Visma (uppgifter), Bisnode (uppgifter), Statistiska centralbyrån (uppgifter), Tillväxtverket (uppgifter), Svensk Insamlingskontroll (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2018. Not: Uppgift om anbud saknas för 23 procent av alla upphandlingar 2017.

Senast uppdaterad: