Idéburna organisationer

Av de organisationer som lämnade anbud 2018 kan drygt 217 organisationer anses tillhöra kategorin idéburna organisationer.

De vanligaste associationsformerna bland de idéburna organisationer som lämnade anbud var ideella föreningar följt av stiftelser och fonder. Idéburna organisationer lämnade i genomsnitt 2,0 anbud var under 2018, vilket kan jämföras med 3,9 för övriga organisationer. Idéburna organisationer lämnade tillsammans 436 anbud, vilket motsvarade strax under 1 procent av alla anbud som inkom 2018.

Av lämnade anbud från idéburna organisationer kontrakterades 66 procent 2018, vilket kan jämföras med 45 procent för övriga organisationer.

Juridisk form

Antal anbud

Antal kontrakterade anbud

Andel av anbud som kontrakteras

Andel av kontrakterade anbud

Idéburna organisationer

436

289

66 %

1 %

Aktiebolag

25

18

72 %

0 %

Ekonomisk förening

47

30

64 %

0 %

Ideell förening

193

123

64 %

0 %

Okänd juridisk form

3

2

67 %

0 %

Offentliga korporationer

39

34

87 %

0 %

Stiftelse eller fond

126

82

65 %

0 %

Övriga organisationer

58 550

26 060

45 %

99 %

Totalt

58 986

26 349

45 %

100 %

Källa: Visma (uppgifter), Bisnode (uppgifter), Statistiska centralbyrån (uppgifter), Tillväxtverket (uppgifter), Svensk Insamlingskontroll (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2019. Not: Uppgift om anbud saknas för 20 procent av alla upphandlingar 2018. Antalet anbud och anbudsgivare avviker något från övriga tabeller, eftersom denna tabell endast innehåller upphandlingar med organisationsnummer tillgänglga via Bisnode.  

Senast uppdaterad: