Överprövning av upphandling

Andelen annonserade upphandlingar som överprövas har varit relativt oförändrad i flera år.

Av de 18 330 upphandlingar som annonserades under 2016 hade 1 353 registrerats som överprövade den 1 september 2017. Detta motsvarade 7,4 procent av alla annonserade upphandlingar 2016. Att en upphandling har registrerats som överprövad innebär här att en dom eller beslut i första instans inkommit. I andelen ingår överprövningar av både upphandlingar och avtals giltighet. Antalet överprövningar kommer sannolikt att öka något, framförallt för 2016, eftersom en del överprövningar av annonserade upphandlingar inte leder till dom förrän året efter. Giltigheten av ett avtal som har slutits kan dessutom under vissa förutsättningar överprövas i upp till sex månader efter att avtalet slöts.

Andel och antal överprövade upphandlingar, 2012–2016

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2017.


Enligt senast tillgängliga uppgifter fick 419 upphandlande myndigheter och enheter minst en av sina upphandlingar överprövade under 2016. Nästan hälften av alla upphandlande myndigheter vars upphandlingar överprövades under 2016 fick endast en upphandling överprövad. För 22 upphandlande myndigheter överprövades över tio annonserade upphandlingar. De flesta av dessa upphandlande myndigheter annonserade dock ett stort antal upphandlingar under 2016.  

Antal upphandlande myndigheter efter antal överprövade upphandlingar, 2012–2016

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2017.


Generellt är sannolikheten för överprövning högre när fler anbudsgivare deltar i en upphandling. Ett större antal anbudsgivare innebär fler som kan anse sig ha lidit skada. Andelen överprövade upphandlingar ökar från nästan noll vid 1 anbudsgivare till över 14 procent vid mellan 10 och 19 anbudsgivare. Vid upphandlingar med över 30 anbudsgivare överprövas nästan en tredjedel av alla upphandlingar.

Antal och andel överprövade upphandlingar efter antal anbudsgivare, 2016

Källa: Visma (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2017.

Senast uppdaterad:

Relaterad information