Värdet av den offentliga upphandlingen

Värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige – de upphandlingspliktiga inköpen – uppskattas till cirka 706 miljarder kronor 2017. Det motsvarar cirka en sjättedel (17,4 procent) av BNP exklusive moms.

Upphandlingslagarna omfattar inte bara inköp som görs med offentliga medel. Till exempel omfattas även vissa privata bolag som verkar inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Samtidigt är inte alla offentliga inköp upphandlingspliktiga. Till exempel omfattas inte köp av mark och hyra av lokaler av upphandlingslagarna.

  2013 2014 2015 2016 2017
Upphandlingspliktiga inköp (mdkr) 624 629 650 691 706
BNP till baspris (mdkr) 3 337 3 491 3 721 3 876 4 049
Andel av BNP till baspris 18,7 % 18,0 % 17,5 % 17,8 % 17,4%

Källa: Statistiska centralbyrån (uppgifter) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) 2018.

Begreppet upphandlingspliktiga inköp avser det som borde ha upphandlats – oavsett om detta skett i praktiken eller inte. Att beräkna värdet av det som i praktiken upphandlas i Sverige är svårt. Oftast finns inga uppgifter om utbetalningar har skett i enlighet med kontrakt som upphandlats eller inte. Därför beräknas istället de upphandlingspliktiga inköpen – värdet av de inköp som omfattas av upphandlingslagarna. Uppskattningen av de upphandlingspliktiga inköpen utgår från nationalräkenskaperna som beräknas av statistikmyndigheten SCB.

Senast uppdaterad: