• Trendens_sidtopp2.jpg

Trendens

Trendens är Upphandlingsmyndighetens rapportserie om utvecklingen på upphandlingsområdet. Här samlar vi den senaste statistiken, forskningen och analyserna blandat med goda exempel och spaningar.

Vår förhoppning är att erbjuda dig som läsare intressant läsning och fördjupning som kan leda till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

I Trendens nr 2 2017 som publicerades den 1 december 2017 fokuserar vi på hur medvetna beslut kan påverka upphandlingar och därmed organisationers uppsatta mål. Vi fortsätter också att titta närmare på hur utvecklingen ser ut inom den nationella upphandlingsstrategins sju inriktningsmål.

I Trendens nr 1 2017 som publicerades i januari 2017 fokuserar vi på den nationella upphandlingsstrategin och dess sju inriktningsmål. Hur långt har vi kommit och var finns de största gapen och utvecklingsmöjligheterna?

Ladda hem Trendens idag eller beställ ditt eget exemplar.

Senast uppdaterad:

Relaterad information