Hoppet – ett modigt och helt fossilfritt innovationsprojekt

I Göteborgs stad pågår just nu ett byggprojekt som utmanar alla tidigare sätt att bygga. Allt började 2017 då förvaltningen fick ett uppdrag och en utmaning – en fossilfri förskola som ska stå färdig till stadens jubileum 2021.

Startskottet för att nå lång­siktiga miljömål

Göteborgs stads långsiktiga mål är att minska sina konsumtions­baserade utsläpp av  växthus­gaser med 75 % fram till 2050. Tanken är att lärdomarna från förskolan Hoppet kan omsättas och översättas i framtida projekt. De prövar sig därför fram med olika processer och material för att hitta optimala lösningar under hela bygg­processen.

– Det är som att lägga ett näst intill omöjligt pussel. Men i nära samarbete med experter, innovatörer, entreprenörer och leverantörer arbetar vi för att alla bitar ska falla på plats. På så sätt kan vi driva på omställningen till ett hållbart samhälls­byggande, säger byggprojekt­ledare Anders Hall på lokalförvaltningen i Göteborgs stad.Anders Hall

Upphandlingen har haft stort fokus på projektets miljömål.

Fossilfritt ur flera aspekter

Ett av målen med projektet är att alla material ska vara fossilfria. Men inte nog med det, transporter, arbetsmaskiner och energi till bygget ska också vara fossilfria. Ytterst ställer projektet även krav på att utvinning av råvaror och tillverkning ska ske fossilfritt. Det har inneburit att de behövt upphandla på ett nytt sätt jämfört mot tidigare förskoleprojekt.

– Upphandlingen har haft stort fokus på projektets miljömål. Det har varit en spännande resa eftersom vi redan från förstudien visste att det saknades köpbara system och komponenter som motsvarar de högt ställda miljökraven, berättar Anders Hall.

Ska inspirera till förändring

Att upphandla ett fossilfritt byggprojekt har också varit ett sätt för Göteborgs stad att påverka byggbranschen.

– Att skapa intresse och förståelse för behovet av fossilfria material och metoder inom byggområdet är viktigt för att vi ska kunna inspirera till förändring, säger Anders Hall.

Läs mer

Göteborgs stads projektsida om Hoppet