God förändringsledning möjliggör digitalisering

Digitalisering innebär mer än att göra analoga lösningar digitala. Det är en verksamhetsförändring som både påverkar och påverkas av digital teknik. Vi har pratat med Magnus Larsson, chef för digital utveckling på Akademiska sjukhuset i Uppsala, om hur de digitaliserar sin verksamhet.

Ni har satsat mycket på digitalisering. Hur har ni gått tillväga?

– Vi ser det som ett långsiktigt verksamhetsförändringsarbete, där det gäller att involvera flera olika roller från flera olika förvaltningar inom regionen, samarbeta med externa parter samt kompetenshöja där så behövs. Det är även viktigt att visa goda exempel från framgångsrika projekt och hitta ambassadörer som kan visa de positiva effekterna av nya arbetssätt.

Vi har alla olika kompetenser och en ödmjukhet inför varandras styrkor.

Vilken roll har offentlig upphandling haft?

– Det är ett verktyg för att realisera delar av verksamhetsutvecklingsprocessen. Genom att arbeta strukturerat med systemlivscykelhantering kan vi säkerställa att det vi anskaffar uppfyller verksamhetens behov och kommer att kunna bli en naturlig del av redan befintlig systemmiljö.

Vad har gjort skillnad för att ni ska lyckas?

– Verksamhetens grundläggande förändringsbenägenhet och intresse för att utvecklas. Vi har alla olika kompetenser och en ödmjukhet inför varandras styrkor. Men det är ingen resa utan utmaningar. Nyckeln är god förändringsledning och en djup förståelse för hur digitaliseringen påverkar såväl vår arbetssituation som våra yrkesidentiteter på olika sätt och i olika utsträckning.

Magnus med kollegorna Ingel och Hans i en korridor på Akademiska sjukhuset.

På bild: Magnus Larsson (i mitten) med kollegorna Ingel Petré och Hans Natvig som är enterprise-arkitekter.