Tillgängligare upphandlings-   statistik i framtiden

Riksdagen har fattat beslut om en ny lag om upphandlingsstatistik och gjort förändringar i upphandlingslagarna. Syftet är att skapa förutsättningar för bättre upphandlingsstatistik.

– Det nya ramverket för statistikinsamlingen ger goda möjligheter att samla in och publicera uppgifter om upphandlingar. I framtiden kommer statistiken att bli mer tillgänglig och finnas som öppna data, säger Andreas Doherty, analytiker på
Upphandlingsmyndigheten.Andreas Doherty

I framtiden kommer statistiken att bli mer tillgänglig och finnas som öppna data.

Den nya lagen innebär att upphandlande organisationer blir skyldiga att annonsera upphandlingar i databaser som är registrerade hos Konkurrensverket. De som driver
annonsdatabaserna blir i sin tur skyldiga att lämna uppgifter till Upphandlingsmyndigheten.

Läs mer

Statistik om offentlig upphandling 2019, Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket