Webbutbildningar och webbvägledningar

Här har vi samlat Upphandlingsmyndighetens interaktiva webbutbildningar och webbvägledningar.

Får jag direktupphandla?

Vår webbvägledning om direktupphandling guidar på ett lättillgängligt sätt upphandlare och beslutsfattare genom de ställningstaganden som behöver göras innan de fattar beslut om att direktupphandla. 
Den interaktiva vägledningen är framtagen i samarbete med Konkurrensverket.

Vägledningen är just nu under uppdatering 

Livscykelkostnader i upphandling

Det här är en vägledning för dig som vill spara pengar och skapa miljömässiga fördelar med hjälp av LCC-beräkningar. (Vägledningen är framtagen av Miljöstyrningsrådet.)

Webbvägledning om LCC

Senast uppdaterad:

Relaterad information