• Solnedgang_falt.jpg

Hållbarhet

Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål. Att ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandlingen bidrar till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Upphandlande myndighet har stor möjlighet att ställa långtgående krav på vad som ska upphandlas - men inte från vem. Upphandlingsmyndigheten gör även bedömningen att det går att ställa krav utöver EU-harmoniserad lagstiftning.

Relaterad information

Klasar med bananer.

Hållbarhetskrav

Hitta alla krav i kriteriebiblioteket med tillhörande information eller ladda hem dem via kriterie-wizard.

Till kriteriebiblioteket

Ladda hem krav

Lavendelblommor på ett grönt fält.

Miljömål och miljöaspekter

Sök via din organisations väsentliga miljöaspekter för att få information om vilka miljömål du kan påverka genom hållbar upphandling.

Solceller ute på landsbygden.

Energi och klimat

Genom att ställa energikrav i upphandlingen kan upphandlande myndigheter bidra till att minska klimatutsläppen.

Ett gult sädesfält.

Upphandla livsmedel

3 miljoner måltider serveras i offentlig sektor varje dag. Vi hjälper upphandlande myndigheter, leverantörer och grossister att ställa krav, verifiera och följa upp dem.

Två små barn som leker med färgglada bollar.

Giftfri förskola

Genom att ställa kemikaliekrav i upphandlingen kan mängden farliga kemikalier minskas. I projektet Giftfri förskola arbetar vi fram krav inom områdena leka, äta och sova.

Frågor

Frågor och svar

Här kan du få svar på dina frågor gällande upphandling. Sök bland flera hundra frågor och svar.