• Solnedgang_falt.jpg

Hållbarhet

Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål. Att ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandlingen bidrar till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Upphandlande myndighet har stor möjlighet att ställa långtgående krav på vad som ska upphandlas - men inte från vem. Upphandlingsmyndigheten gör även bedömningen att det går att ställa krav utöver EU-harmoniserad lagstiftning.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

bananer.jpg

Hållbarhetskrav

Hitta alla krav i kriteriebiblioteket med tillhörande information eller ladda hem dem via kriterie-wizard.

Till kriteriebiblioteket

Ladda hem krav

Lavendel.jpg

Miljömål och miljöaspekter

Sök via din organisations väsentliga miljöaspekter för att få information om vilka miljömål du kan påverka genom hållbar upphandling.

Kvinna_lager_hjalm.jpg

Arbetsrättsliga villkor

Från den 1 juni 2017 kompletteras upphandlingslagarna med bestämmelser om att vissa upphandlingar ska innehålla särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor.

Solceller.jpg

Energi och klimat

Genom att ställa energikrav i upphandlingen kan upphandlande myndigheter bidra till att minska klimatutsläppen.

Sadesfalt_orange.jpg

Upphandla livsmedel

3 miljoner måltider serveras i offentlig sektor varje dag. Vi hjälper upphandlande myndigheter, leverantörer och grossister att ställa krav, verifiera och följa upp dem.

Barn_bollar.jpg

Giftfri förskola

Genom att ställa kemikaliekrav i upphandlingen kan mängden farliga kemikalier minskas. I projektet Giftfri förskola arbetar vi fram krav inom områdena leka, äta och sova.

Fragetecken_lina.jpg

Frågor och svar

Har du frågor om upphandling? Välkommen att ställa din fråga i vår frågeportal.