Start

Får en anbudsgivare ändra kontaktuppgifter till en angiven referens i sitt anbud?

Hej,

I det fall kontaktuppgifterna till en angiven referens ändras efter att anbud lämnas in, finns det då möjlighet för anbudsgivaren att ändra dessa uppgifter i sitt anbud genom att exempelvis kontakta den upphandlande myndigheten skriftligen?

X

Publicerad 22 januari 2019

Hej,

Ja, en upphandlande myndighet har en möjlighet att tillåta eller begära rättelse av fel, förtydligande och komplettering, exempelvis vid ändringar i kontaktuppgifter till en angiven referens i leverantörens anbud. Åtgärden ska vara förenlig med principerna om likabehandling och öppenhet.

En leverantör ska som utgångspunkt kontakta den upphandlande myndigheten med elektroniska medel i en upphandling.

En upphandlande myndighet har ingen uttrycklig skyldighet att tillåta att en leverantör kompletterar en handling som har lämnats in av leverantören. En leverantör kan med andra ord aldrig kräva att få komplettera en handling som lämnats in efter det att sista dag för inlämnande av ansökan eller anbud har passerat. Men samtidigt måste myndighetens agerande i en upphandling vara förenligt med proportionalitetsprincipen. Det är upp till en upphandlande myndighet att bedöma om ett eventuellt nekande till en leverantörs begäran om adressändring är förenligt med proportionalitetsprincipen.

Källhänvisningar: 
  • 4 kap. 9 § LOU - Rättelse av fel, förtydligande och komplettering
  • 12 kap. 1 § LOU - Kommunikation med allmänt tillgängliga elektroniska medel
  • 4 kap. 1 § LOU - Principer för offentlig upphandling
Med vänlig hälsning,

Gustav

24 januari 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.