Start

Årsredovisningar

Upphandlingsmyndigheten har lämnat in sju årsredovisningar sedan myndighetens start år 2015. I årsredovisningen belyser myndigheten olika delar av den verksamhet som bedrivits under året med starkt fokus på avslutade delar av densamma.