Start

Om oss

Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid. För att nå dit behöver vi förstå och möta de behov som finns. Därför jobbar vi på ett utforskande sätt i samverkan med andra. Tillsammans kan vi skapa stor nytta för hela samhället.

Väl fungerande offentliga affärer är oerhört viktigt för att samhället ska fungera. Det handlar om våra gemensamma skattemedel. Skattemedel som finansierar exempelvis maten som serveras i våra skolor och på äldreboenden, våra vägar och nya innovativa digitala lösningar. I Sverige görs offentliga upphandlingar för närmare 900 miljarder kronor varje år, vilket motsvarar ungefär en sjättedel av Sveriges BNP. Pengarna kan bidra till att utveckla samhället för alla. Därför behöver våra gemensamma resurser hanteras på ett ansvarsfullt sätt.  

Upphandlingsmyndigheten skapar förutsättningar för träffsäkra och hållbara offentliga affärer. Målet är att de gemensamma resurserna ska göra bästa, möjliga nytta för alla medborgarna. De offentliga affärerna ska bidra till innovation och utvecklingskraft för näringslivet i en sund konkurrens. 

Att jobba på ett utforskande sätt kräver mod. Det modet har vi. Vi tror att vi på det sättet har stor möjlighet att göra skillnad och bidra till sunda offentliga affärer för en hållbar framtid. 

Utvecklingen av Upphandlingsmyndigheten 

Upphandlingsmyndigheten bildades 2015 med syfte att stärka den strategiska betydelsen av offentlig upphandling. Myndigheten tog då vidare det arbete som tidigare drevs av Konkurrensverket och innan dess av Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet, Miljöstyrningsrådet och Vinnova. På kort tid skapades en effektiv myndighet med stort medarbetarengagemang.  

Under de år som har gått sedan starten har mycket hänt i synen på offentliga affärer. Från ett mer ensidigt fokus på rättssäkerhet och tvistefrågor om möjlighet till leverantörsdialog, pratar vi i dag om de offentliga affärernas förmåga att verka som en motor för att nå viktiga samhällsmål. I samverkan mellan offentlig sektor, civilsamhälle, idéburen sektor och näringsliv. 

I dag är vi cirka 70 medarbetare med olika bakgrund och expertis. Vi arbetar alla med stort engagemang och stark teamkänsla, i en övertygelse om att vi kan göra skillnad.  

Vår organisation

Mer om oss som arbetsgivare 

Bästa tänkbara stöd för offentliga affärer 

Upphandlingsmyndigheten ger stöd och vägledning inom offentlig upphandling och statsstöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder.  

Vårt jobb är att ge stöd till offentliga organisationer och dess leverantörer genom att minska osäkerheten i olika sakfrågor om offentlig upphandling och statsstöd. Det gör vi genom att peka på regelverkets möjligheter men också dess begränsningar. Hos oss kan alla få svar på frågor om offentliga affärer, i såväl strategiska val som i sakfrågor. Våra målgruppers behov är det viktigaste för oss och vi involverar dem gärna för att kunna ge dem det bästa tänkbara stödet.  

Mer om vårt uppdrag 

Korta fakta om Upphandlingsmyndigheten

Myndigheten bildades: 2015

Antal medarbetare: cirka 70 

Generaldirektör: Anja Clausin (sedan juni 2024)

Placering: Solna 

Uppdragsgivare: Finansdepartementet

Utmärkelser: Sveriges modernaste myndighet 2019