Start

Identifiera hållbarhetsrisker i leveranskedjan

Innehåll på denna sida

För att vid upphandling underlätta för dig att identifiera hållbarhetsrisker i leveranskedjan inom ett antal produktområden, som är så kallade ”högriskprodukter”, erbjuder vi den här tjänsten. Välj det produktområde eller produktgrupp som din upphandling rör för att få information om aktuella risker. Du kan även få tips på hur du kan hantera riskerna.