Start

Fordon och reservdelar

Fordon innehåller en lång rad komponenter såsom motor, batteri, kaross, fönster, elektronik, plastdetaljer, inredning av textil eller läder, däck med mera och varje komponent har sin egen produktionskedja. Riskanalysen för fordon och reservdelar behandlar primärt risker kopplat till metaller, glas, plast och elektronik. Risker kopplat till textil och läder och naturgummi behandlas i mer i detalj i avsnitt för riskanalys för Textil och Skor samt Däck, men är inkluderade i den sammantagna riskbedömningen.

Riskbedömning över leveranskedjan
 Leveranskedjan
RåvaraBearbetningSluttillverkning
Riskområde
Mänskliga rättigheter

Hög

Hög

Låg

Arbetares rättigheter

Hög

Hög

Medelhög

Miljöskydd

Hög

Hög

Låg

Korruption

Hög

Hög

Låg

Mänskliga rättigheter Hög

Arbetares rättigheter Hög

Miljöskydd Hög

Korruption Hög

Så hanterar du riskerna

Det finns flera sätt att hantera risker i leveranskedjan före, under och efter en upphandling.

Läs mer om hur du kan hantera de identifierade riskerna i olika faser av inköpsprocessen