Start

Riktade vägledningar och frågeställningar

Våra riktade vägledningar om statsstöd är information som anpassats för specifika målgrupper, situationer eller fråge­ställningar. Vägledning­arna kan läsas själv­ständigt men innehåller inte information om alla delar av statsstöds­regelverket. Allmän information om statsstöds­reglerna hittar du under vår huvudsida om statsstöd.