Riktade vägledningar

Riktad vägledning om statsstöd är information som anpassats för specifika målgrupper, situationer eller frågeställningar. Riktade vägledningar kan läsas självständigt men innehåller inte information om alla delar av statsstödsregelverket. Allmän information om statsstödsreglerna hittar du under Statsstöd - en översikt och Vad är statsstöd?

Hur undviker kommuner statsstödsproblematik i exploateringsprocessen? 

Inom ramen för exploateringsprocessen, till exempel vid utbyggnad av allmänna anläggningar och samhällsfastigheter, förekommer olika typer av transaktioner mellan kommuner och exploatörer där statsstödsfrågor kan aktualiseras. Frågan om transaktionerna görs till marknadspris är då central.  

Kommunen kan använda sig av ett antal sätt för att minska risken för att en transaktion inte ska anses ha skett till marknadspris.   

Hur undviker kommuner statsstödsproblematik i exploateringsprocessen?  

Hur används ekonomiska kalkyler vid bedömning av statsstödsreglerna?

När kommuner och regioner (tidigare landsting) tar ställning till investeringsbeslut är det inte alltid möjligt att konkurrensutsätta transaktionen. Det blir då nödvändigt att bedöma om statsstödsreglerna kan vara tillämpliga utifrån allmänt accepterade bedömningsmetoder.

Hur används ekonomiska kalkyler vid bedömning enligt statsstödsreglerna? 

Senast uppdaterad:

Relaterad information