Start

Överprövning och andra rättsmedel

Om en leverantör anser att en upphandling inte gått rätt till har leverantören i vissa fall möjlighet att ansöka om överprövning och skadestånd. Det finns även situationer där tillsynsmyndigheten Konkurrensverket måste eller kan besluta om att den upphandlande organisationen ska betala en upphandlingsskadeavgift.