Start

Statistiktjänsten

Här hittar du statistik på upphandlingsområdet. I tjänsten kan du ta del av statistik om och analyser av inköp och upphandlingar. I statistikdatabasen kan du ta fram statistik som passar just dina behov.

Ta del av statistiken

Vår statistik är uppdelad i flera områden. Upphandlingsstatistik som baseras på information från och om annonser om upphandling. Rättsfallsstatistik som baseras på information om och ur domar och beslut. Annan statistik baseras på uppgifter från exempelvis SCB och innehåller just nu statistik om yrkesgruppen upphandlare/inköpare, upphandlande organisationer samt värdet av den offentliga upphandlingen.

Upphandlingsstatistik  Annan statistik  Rättsfallsstatistik  Publiceringskalender

Statistikdatabasen

Den nationella databasen med statistik på upphandlingsområdet gör det möjligt att ta fram skräddarsydd statistik. Genom egna urval kan du skapa tabeller eller diagram för dina behov. 

Statistikdatabasen

Upphandling och inköp i siffror

Infografik som visar hur många upphandlingar som annonserades 2022

År 2022 annonserade upphandlande organisationer 17 198 upphandlingar. Det är en minskning med knappt 7 procent jämfört med 2021. Flest upphandlingar annonserades i mars. Nära hälften omfattades av EU:s upphandlingsdirektiv.

Infografik som visar att tjänster är vanligast att upphandla

Nära hälften av alla upphandlingar som annonserades 2022 avsåg tjänster. Varor och byggentreprenader stod för cirka 25 procent vardera. Tre av tio upphandlingar avsåg anläggningsarbete.