Start

Statistiktjänsten

Här hittar du statistik på upphandlingsområdet. I tjänsten kan du ta del av statistik om och analyser av inköp och upphandlingar. I statistikdatabasen kan du ta fram statistik som passar just dina behov.

Ta del av statistiken

Vår statistik är uppdelad i flera områden. Upphandlingsstatistik som baseras på information från och om annonser om upphandling. Rättsfallsstatistik som baseras på information om och ur domar och beslut. Annan statistik baseras på uppgifter från exempelvis SCB och innehåller just nu statistik om yrkesgruppen upphandlare/inköpare, upphandlande organisationer samt värdet av den offentliga upphandlingen.

Upphandlingsstatistik  Annan statistik  Rättsfallsstatistik  Publiceringskalender

Statistikdatabasen

Den nationella databasen med statistik på upphandlingsområdet gör det möjligt att ta fram skräddarsydd statistik. Genom egna urval kan du skapa tabeller eller diagram för dina behov. 

Statistikdatabasen

Upphandling och inköp i siffror

I genomsnitt inkom 4,8 anbud per upphandling 2022. I 60 procent av upphandlingarna inkom 1–3 anbud och i 21 procent av upphandlingarna inkom endast 1 anbud.

Fyra av tio anbud resulterade i avtal 2022. Små- och medelstora företag stod tillsammans för 74 procent av alla kontrakterade anbud. Bygg- och anläggningsföretag vann flest upphandlingar.