Start

Ta del av statistiken

Vår statistik är uppdelad i flera områden. Upphandlingsstatistik som baseras på information från och om annonser om upphandling. Rättsfallstatistik som baseras på information om och ur domar och beslut. Annan statistik omfattar bland annat det totala värdet av den offentliga upphandlingen.

Tjänsten är under utveckling och nytt innehåll kommer att tillkomma successivt under 2022. Just nu kan du bara ta del av Upphandlingsstatistik.

Upphandlingsstatistik

Statistikdatabasen

Den nationella databasen med statistik på upphandlingsområdet gör det möjligt att ta fram skräddarsydd statistik. Genom egna urval kan du skapa tabeller eller diagram för dina behov. 

Statistikdatabasen

Upphandling och inköp i siffror

Antal annonserade upphandlingar

Antalet upphandlingar 2021 ökade jämfört med 2020. Flest upphandlingar annonserades i mars. Nära hälften av upphandlingarna är direktivstyrda, det vill säga att de omfattas av EU:s upphandlingsdirektiv.

Sju av tio annonserade upphandlingar görs av kommuner

Nära 1 200 upphandlande organisationer annonserade minst 1 upphandling under året. Majoriteten av upphandlingarna annonserades av kommunerna. Den upphandlande organisation som annonserade flest upphandlingar under året var Trafikverket.