Start

Statistiktjänsten

Här hittar du statistik på upphandlingsområdet. I tjänsten kan du ta del av statistik om och analyser av inköp och upphandlingar. I statistikdatabasen kan du ta fram statistik som passar just dina behov.

Ta del av statistiken

Vår statistik är uppdelad i flera områden. Upphandlingsstatistik som baseras på information från och om annonser om upphandling. Rättsfallsstatistik som baseras på information om och ur domar och beslut. Annan statistik baseras på uppgifter från exempelvis SCB och innehåller just nu statistik om yrkesgruppen upphandlare/inköpare och upphandlande organisationer.

Tjänsten är under utveckling och nytt innehåll kommer att tillkomma successivt under 2022. Just nu kan du ta del av Upphandlingsstatistik och Annan statistik.

Upphandlingsstatistik  Annan statistik

Statistikdatabasen

Den nationella databasen med statistik på upphandlingsområdet gör det möjligt att ta fram skräddarsydd statistik. Genom egna urval kan du skapa tabeller eller diagram för dina behov. 

Statistikdatabasen

Upphandling och inköp i siffror

De allra flesta valfrihetssystem avser hemtjänst

Valfrihetssystem kan tillämpas på vissa tjänster inom vård och omsorg och vissa tjänster som avser arbetsmarknadspolitiska insatser. År 2022 fanns 456 valfrihetssystem i Sverige, vilket var fem fler än föregående år. Kommuner har inrättat flest valfrihetssystem och det vanligaste området avser hemtjänst.

4 av 10 upphandlingar har INTE efterannonserats

Av de totalt 18 421 upphandlingar som annonserades i en registrerad annonsdatabas 2021 har cirka 60 procent efterannonserats. Enligt upphandlingsregelverket ska upphandlingar både över och under tröskelvärdena efterannonseras. Att nära 40 procent av upphandlingarna ännu inte har efterannonserats indikerar att det finns betydande brister i efterlevnaden av regelverket.