Start

Statistiktjänsten

Här hittar du statistik på upphandlingsområdet. I tjänsten kan du ta del av statistik om och analyser av inköp och upphandlingar. I statistikdatabasen kan du ta fram statistik som passar just dina behov.

Ta del av statistiken

Vår statistik är uppdelad i flera områden. Upphandlingsstatistik som baseras på information från och om annonser om upphandling. Rättsfallsstatistik som baseras på information om och ur domar och beslut. Annan statistik baseras på uppgifter från exempelvis SCB och innehåller just nu statistik om yrkesgruppen upphandlare/inköpare, upphandlande organisationer samt värdet av den offentliga upphandlingen.

Upphandlingsstatistik  Annan statistik  Rättsfallsstatistik  Publiceringskalender

Statistikdatabasen

Den nationella databasen med statistik på upphandlingsområdet gör det möjligt att ta fram skräddarsydd statistik. Genom egna urval kan du skapa tabeller eller diagram för dina behov. 

Statistikdatabasen

Upphandling och inköp i siffror

Infografik som visar att antalet anbud per upphandling ökar

I genomsnitt inkom 5,4 anbud per upphandling år 2021. Det vanligaste antalet anbud per upphandling var 2. I 20 procent av alla upphandlingar inkom endast 1 anbud.

Infografik som visar att 1 av 3 anbud leder till avtal

Under 2021 inkom i genomsnitt 5,4 anbud per upphandling och i genomsnitt 1,9 resulterade i avtal. 35 procent av anbuden resulterade därmed i avtal.