Start

Annan statistik

Annan statistik omfattar bland annat statistik om yrkesgruppen inköpare och upphandlare, organisationer som omfattas av upphandlingslagarna och värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige. Statistiken baseras på flera olika källor, exempelvis SCB.