Start

Upphandlingsmyndighetens författningssamling

Upphandlingsmyndighetens författningssamling (UFS) innehåller föreskrifter.

Upphandlingsmyndighetens författningssamling (UFS)
Gällande föreskrifter Dokumentlänk
Om ändring av föreskrift UFS 2020:2 om upphandlings-ID (omtryck) UFS 2023:2
Om ändring av föreskrift UFS 2020:1 om insamling av uppgifter för statistikändamål (omtryck) UFS 2023:1
Om insamling av uppgifter för statistikändamål (inkl Bilaga A) UFS 2020:1
Om upphandlings-ID UFS 2020:2
Om ändring i föreskrift UFS 2020:1 om insamling av uppgifter för statistikändamål UFS 2020:3

Relaterade länkar